బ్రిటన్ ప్రధాన మంత్రి తెరెసా మే కి వచ్చిన పరాభవం. వాట్ నెక్స్ట్ ఇన్ బ్రేక్సిట్?

బ్రిటన్ ప్రధాన మంత్రి తెరెసా మే కి వచ్చిన పరాభవం. వాట్ నెక్స్ట్ ఇన్ బ్రేక్సిట్?

యురోపియన్ యూనియన్ నుంచి బయటికి రావాలి అని యూకే ప్రజలు 2016 డిసెంబర్ లో ప్రజాభిప్రాయం లో తెలిపారు. బ్రిటన్ ప్రధాని తెరెసా మే, ఆ ప్రజాభిప్రాయం ను పరిగణించి, బ్రిటన్ ను యురోపియన్ యూనియన్ నుంచి బయటకి తీసుకుని రావటానికి అన్ని ప్రయత్నాలు చేశారు. మార్చ్ 29 నుంచి బ్రిటన్, EU...
H1-B వీసా తో పౌరసత్వానికి దారి!

H1-B వీసా తో పౌరసత్వానికి దారి!

“బయ్ అమెరికన్, హైర్ అమెరికన్” నినాదం తో అమెరికా అధ్యక్షుడి గా గెలిచినా డోనాల్డ్ ట్రంప్ నిన్న H1-B వీసా మీద సంచలన వార్త ను ప్రకటించారు. H1-B వీసా మీద ఉద్యోగం చేస్తున్నవారికి ఒక పౌరసత్వం ఇచ్చే అవకాశం ఉంది అని వ్యాఖ్యలు వినిపిస్తున్నాయి. H1-B వీసా మీద అమెరికా లో పని చేసీ...