“బి కామ్ లో ఫిజిక్స్ ” జలీల్ ఖాన్ కుమార్తె  టి . డి .పి లో చేరిక

“బి కామ్ లో ఫిజిక్స్ ” జలీల్ ఖాన్ కుమార్తె టి . డి .పి లో చేరిక

విజయవాడ వెస్ట్ ఎమ్మెల్యే జలీల్ ఖాన్ తన నియోజకవర్గంలో తన రాజకీయ వారసత్వాన్ని కొనసాగించడానికి తన కుమార్తె కు వేదికను సిద్ధం చేసారు . అతని కుమార్తె షబానా  టిడీపీ పార్టీ లో చేరి వార్తలకి ఎక్కారు.  షబానా ఖతుర్ కు  అమెరికాలో జాబ్ చేసేటప్పుడే రాజకీయాల మీద ఉత్సాహం ఉండేది . ...