Telugu Funny Jokes | OlivePosts

అంతా దేవుడి దయ…? గిరీశం: నా భార్యను బ్రతికించారు.. మీకెంతో రుణపడి ఉన్నాను డాక్టర్.. డాక్టర్: అదేంటయ్యా.. అంతా దేవుడి దయ… గిరీశం: అలాగేనండి.. మీ ఫీజు

Read more
Translate »