ప్రతి వ్యాపారస్తుడు చదవ వలసిన పుస్తకాలు

ప్రతి వ్యాపారస్తుడు చదవ వలసిన పుస్తకాలు

ప్రతి వ్యాపారస్తుడు చదవ వలసిన పుస్తకాలు: కరోనా వైరస్ తో ప్రపంచం వణికిపోతోంది. ప్రతి వ్యాపారస్తుడు ఆలోచన విధానం “ప్రపంచం ఎం అవుతుందో” “మన వ్యాపారం ఆగిపోయింది ఇప్పుడు ఏంచెయ్యాలి” అని ఆలోచనలు చేస్తున్నారు. కొంత మంది, వార్తలు చూసి ఎం చెయ్యలేక అలా...
We will start seeing ads in WhatsApp Status by 2020

We will start seeing ads in WhatsApp Status by 2020

Whatsapp which is owned by Facebook has announced at the ongoing Facebook Marketing Summit 2019 that WhatsApp will soon get Status Ads by 2020. Facebook and Instagram users will see an ad which will prompt them to open and share on WhatsApp, also they are planning to...
RTC to go on strike

RTC to go on strike

As the talks between the AP State Road Transport Corporation (APSRTC) management and the unions failed, RTC unions decided to go on strike from June 13. According to the convener of the Joint Action Committee (JAC) of the RTC Employees’ Union P. Damodar Rao and...